Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka w człowieka, …jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami dala Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca

(Jan Paweł II)

 

Historia Żywego Różańca

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotą modlitewną jest Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. ?Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Każda z osób zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie jest grzechem a utratą zasługi. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała: ?Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością. Kilka lat później dodała: ?Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata „.
Ojciec Święty (16 października 2002) w liście apostolskim zatytułowanym Rosarium Yirginis Mariae, wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, które uwzględniają lata publicznej działalności Pan Jezusa. Jan Paweł II dokonał tego uzupełnienia, aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii.

Wprowadzenie do Wspólnoty Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie wstępującego do Parafialnej Księgi Żywego Różańca i wydanie legitymacji. 

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

1. Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca św. połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy.

2. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, połączonych z Mszą św. w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca i zmianą Tajemnic Różańcowych.

3. Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej.

4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.

5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.

6. W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej.

ODPUSTY

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

1. w dniu przyjęcia do Żywego Różańca;

2. w dniu Narodzenia Pana Jezusa (25 XII);

3. w dniu Ofiarowania Pańskiego (2 II);

4. w dniu Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III);

5. w dniu Zmartwychwstania Pańskiego;

6. w dniu Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII);

7. w święto Królowej Różańca Świętego (7 X)

8. oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

 

Na terenie naszej parafii działa 7 Kół Żywego Różańca (Dzigorzew I, II, III, Jakubice, Kościerzyn, Charłupia Mała I, II) oraz dwa Apostolaty Różańca Rodziców za Dzieci.

Każdego 13 dnia miesiąca od maja do października w rocznicę objawień fatimskich prowadzone są czuwania parafialnych Kół Żywego Różańca.

Rozpoczyna je Eucharystia, po Niej następuje czuwanie, 20.30 – Różaniec, 21.00 ? Procesja Fatimska i Apel.

Ponadto nasze Koła Różańcowe razem z Kołem Przyjaciół Radia Maryja prowadzą modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny na pół godziny przed mszą św. popołudniową.