Eucharystyczny Ruch Młodych

ERM ? w parafii Narodzenia NMP w Charłupi Małej istnieje od 2003 r. Należą do niego uczniowie z dwóch szkół znajdujących się na terenie parafii : SP w Charłupi Małej oraz SP w Jakubicach. Do ERM mogą należeć dzieci po I Komunii Świętej.

Spotkania dzieci z odbywają się w salce katechetycznej co tydzień w sobotę o godzinie 11.00 Zewnętrznym znakiem przynależności do ERM-u jest żółta chusta i odznaka. W naszej parafii do ERM-u należy 10 dzieci.

Eucharystyczny Ruch Młodych jest ruchem międzynarodowym, korzeniami sięgającym Krucjaty Eucharystycznej założonej we Francji w 1916 r., a na ziemi polskiej przeniesionej przez Św. Urszulę Leduchowską. Pierwsze oddziały Krucjaty powstały w Pniewach w roku 1925. W Polsce, w latach osiemdziesiątych Krucjata została odnowiona – podobnie jak to się stało już wcześniej we Francji i innych krajach – i zaczęło istnieć jako Eucharystyczny Ruch Młodych. Dziś jest nas w Polsce ok. 12 tys. w 28 diecezjach.

Formacja w ERM:

ERM jest propozycją dla dzieci po I Komunii Św. Pod opieką animatora na cotygodniowych spotkaniach w małych grupach dzielą się swoją wiarą i radością. ERM rozwija się w 28 diecezjach. W niektórych z nich ze wspólnoty odpowiadają moderatorzy diecezjalni, którzy wraz z animatorami przygotowują diecezjalne dni wspólnoty. Co dwa lata przeżywamy Ogólnopolskie Dni Wspólnoty, w których uczestniczy ok. 2000 dzieci. Jest to nasze wspólne świętowanie, a sercem spotkania jest Eucharystia. W okresie wakacji i ferii zimowych organizujemy wspólny wypoczynek, m.in. pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę, kolonie, obozy i warsztaty. W każdy trzeci weekend września w Pniewach odbywają się Krajowe Spotkania Animatorów. Celem KSA jest pogłębienie formacji sakramentalnej i umiejętności pedagogicznych animatorów.

Nasze zasady:

Żyj Mszą Św.! Czytaj Ewangelię! Kochaj bliźnich! Bądź trzynastym apostołem! Adorujemy Pana Jezusa Otrzymujemy, aby dawać Uczestniczymy czynnie w Eucharystii Staramy się pomagać innym Żyjemy życiem Kościoła Odczytujemy Jego Słowo w naszym życiu Z Jezusem podejmujemy pracę nad sobą Budujemy z Jezusem Jego Królestwo Codziennie ofiarowujemy nasze życie Razem świętujemy Wspólnie modlimy się Angażujemy się w życie naszej parafii Poznajemy Jezusa w Jego Słowie

Pomoce formacyjne:

Pomoc dla animatorów ERM – jest to zbiór scenariuszy wg ośmiu grup tematycznych. Bardzo przydatny również w pracy katechetycznej. Zeszyt formacji wstępnej – potrzebny do założenia wspólnoty. Zawiera scenariusze spotkań przygotowujących do przyjęcia nowych członków. Program formacyjny na rok 2004/2005 – p.t. „Nowy Ogień”. Oparty jest na owocach ducha i wprowadza indywidualną pracę dziecka, którą jest zbieranie owoców Promień Eucharystii – jest to miesięcznik, który jest pomocą do prowadzenia spotkań. Zawiera m.in. stronę biblijną, adoracyjną, liturgiczną i kącik radości. Segregator – służy dzieciom do gromadzenia w nim Promienia Eucharystii. Płyta ze śpiewnikiem – dobra pomoc do rozśpiewania wspólnoty