KOLĘDA

02.01.2019 rok (ŚRODA)

9.00 – Kowale

15.00 – Sieradz, ul. Wolska, Letniskowa
i Wczasowa

 

03.01.2019 rok (CZWARTEK)

9.00 – Kolonia Kościerzyn

15.00 – Sieradz, ul. Wolska, Rajska, Scaleniowa

 

04.01.2019 rok (PIĄTEK)

9.00 – Biskupice (tzw. „Jesiony”) – od p. Kaczmarek i p. Pietrzak

15.00 – Charłupia Mała, ul. Szkolna

 

05.01.2019 rok (SOBOTA)

9.00 – Charłupia Mała, ul. Sieradzka (od Spółdzielni i od ul. Porzeczkowej)

 

14.00 – Charłupia Mała, ul. Kościelna