Wielki Post i Triduum Paschalne

Tegoroczny Wielki Post, czyli czas przygotowania do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych oraz pokuty za grzechy był w naszej parafii nie tylko czasem refleksji przed świętami wielkanocnymi, ale również momentem dziękczynienia za 1050 lat chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Sprzyjały temu chociażby przeżywane w naszej parafii rekolekcje wielkopostne od III Niedzieli Wielkiego Postu, które poprowadził o. Faustyn, bernardyn opiekujący się postulantami w klasztorze we Warcie, a także nabożeństwa wielkopostne tj. Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa, na które wierni licznie przybywali. Tradycyjnie w ostatni piątek przed Niedzielą Palmową poprowadzona została Droga Krzyżowa ulicami Charłupi Małej od zabytkowej kapliczki w Dzierlinie. W tym duchu przeżywano również Triduum Paschalne, nieco wcześniej niż zwykle, bo pod koniec marca. Wszystkim liturgiom przewodniczył ks. prałat Grzegorz Drzewiecki.