Spotkania ministrantów:

Piątek, godz. 16.30 – kandydaci

Piątek, godz. 1.00 – ministranci młodsi i starsi

 

Fragment Listu Ojca Świętego Jana Pawła II do Kapłanów na Wielki Czwartek 2004 roku

„(…)Mając to na względzie, drodzy Bracia w Kapłaństwie, obok innych inicjatyw poświęcajcie szczególną uwagę opiece nad ministrantami, którzy stanowią niejako ?kolebkę? powołań kapłańskich. Grupa ministrantów, odpowiednio przez Was prowadzona we wspólnocie parafialnej, może postępować na dobrej drodze chrześcijańskiego wzrastania, tworząc niemal rodzaj proseminarium. Uczcie parafię, rodzinę rodzin, dostrzegać w ministrantach swoich synów, jak sadzonki oliwki dokoła stołu Chrystusa, Chleba Życia (por. Ps 128[127], 3). Korzystając z pomocnej współpracy bardziej wrażliwych rodzin i katechetów, z serdeczną troską opiekujcie się grupą ministrantów, aby poprzez służbę przy ołtarzu każdy z nich uczył się coraz bardziej kochać Jezusa, rozpoznawać Jego rzeczywistą obecność w Eucharystii, doświadczać piękna liturgii. Wszelkie inicjatywy dotyczące ministrantów organizowane na poziomie diecezjalnym lub w okręgach duszpasterskich powinny być wspierane i promowane, zawsze z uwzględnieniem różnic wiekowych. W czasie mojej posługi biskupiej w Krakowie mogłem poznać, jak wielkie owoce przynosi poświęcenie się ich formacji na płaszczyźnie ludzkiej, duchowej i liturgicznej. Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy pełnią służbę ołtarza z radością i entuzjazmem, dają swoim rówieśnikom wymowne świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii. Dzięki szczególnej twórczej wrażliwości, jaka cechuje ich wiek, oraz dzięki nauce i przykładowi kapłanów i starszych kolegów, także najmłodsi mogą wzrastać w wierze i fascynować się duchową rzeczywistością. W końcu nie zapominajcie też, że pierwszymi apostołami Jezusa Najwyższego Kapłana jesteście Wy sami: Wasze świadectwo liczy się bardziej niż jakiekolwiek inne środki i pomoce. W regularnym rytmie celebracji niedzielnych i codziennych ministranci spotykają właśnie Was, widzą, jak w Waszych dłoniach ?sprawuje się? Eucharystia, z Waszej twarzy czytają odblask Tajemnicy, w Waszym sercu wyczuwają wezwanie większej miłości. Bądźcie dla nich ojcami, mistrzami i świadkami pobożności eucharystycznej i świętości.”

Ministranci naszej parafii:

Ministranci światła:

Marcin Bartos, Jacek Kikowski, Rafał Szczypkowski, Łukasz Miłek, Jarosław Tusz

Ministranci księgi:

Marcin Żubrowski, Piotr Płachta

Ministranci ołtarza:

Mateusz Domański, Artur Szczypkowski, Jakub Świniarski, Jakub Olejnik, Damian Wojtas, Michał Przelazły, Albert Ciołek, Tomasz Kikowski, Adam Klucha, Piotr Olejnik, Konrad Wojtas, Hubert Śniegocki, Bartłomiej Gołąb, Przemysław Piecyk, Szymon Rochowiec, Kacper Modrzejewski, Mateusz Kozłowski, Michał Miłek, Olgierd Grzelczyk, Jakub Utracki, Wiktor Klucha, Adrian Biskupski, Sebastian Makówka, Adam Stachowiak, Adam Mikołajczyk, Piotr Świątek, Błażej Sobczak, Michał Baszczyk, Adam Mess

Turyferzy:

Michał Przelazły, Marcin Bartos, Bartłomiej Lasota, Mateusz Ziarniak

Lektorzy:

Krzysztof Owczarek, Marcin Żubrowski, Michał Przelazły, Piotr Płachta, Adam Dobrowolski, Albert Mikulec

Ministranci studiujący i pracujący:

Tomasz Buras, Paweł Dęga, Maciej Domański, Adam Dubiak, Marek Dubiak, Łukasz Iwaniak, Łukasz Kikowski, Hubert Kucharski, Bartłomiej Młodak, Bartłomiej Musiał, Łukasz Oganiaczyk, Paweł Olembrowski, Piotr Piecyk, Michał Raj, Marcin Szydzisz, Aleksander Tusz, Przemysław Tusz, Piotr Wojtas, Dawid Zawiasa, Adam Cybulski, Bartłomiej Lasota, Hubert Mikołajczyk, Adam Przelazły, Mateusz Ziarniak, Michał Oganiaczyk

Ministranci starsi:

Michał Bartos, Przemysław Kikowski, Aleksander Oganiaczyk, Krzysztof Oganiaczyk, Dariusz Tuga, Tomasz Ziarniak

Kandydaci:

Szukamy nowych kandydatów! 🙂


Każdy ministrant za swoją sumienną służbę przy ołtarzu dostaje odpowiednią ilość punktów:
  • Za dyżur: 2 pkt.
  • Za ambicję i aktywność (jest na Mszy św. poza swoim dyżurem): 1 pkt.
  • Za nieobecność na swoim dyżurze: -1 pkt.
  • Za obecność na niedzielnej Eucharystii o godz. 16.00: 3 pkt.

 

KLASYFIKACJA MINISTRANTÓW
W ROKU DUSZPASTERSKIM 2012/2013
(OD PAŹDZIERNIKA 2012DO CZERWCA 2013)

Lp. Imie i nazwisko Punkty
1. MICHAŁ MIŁEK 293
2. ADAM STACHOWIAK

BŁAŻEJ SOBCZAK

289
3. PIOTR PŁACHTA 171
4. MICHAŁ PRZELAZŁY 154
5. ADAM DOBROWOLSKI 151
6. JAKUB ŚWINIARSKI 105
7. JAKUB UTRACKI 96
8. MARCIN BARTOS 84
9. WIKTOR KLUCHA 68