Jest to ostatnia część trzyletniego programu duszpasterskiego „Kościół domem i szkołą komunii”. Poprzednie nosiły następujące tytuły: „W komunii z Bogiem” oraz „Kościół naszym domem”.

Wśród celów ogólnych tego programu należy wymienić: odkrywanie i pogłębianie duchowości komunii, odnowa i wzmocnienie struktur komunijnych Kościoła, krzewienie duchowości komunii oraz duszpasterska troska o rodzinę.

Mottem przewodnim tegorocznego programu duszpasterskiego są słowa z Ewangelii wg św. Mateusza: „Wy jesteście solą ziemi, a jeśli sól utraci swój smak, to czym go przywrócić? Nie przydaje się na nic! Wyrzuca się ją z domu i ludzie będą po niej deptać” (Mt 5,13). Doskonale oddają one istotę celów realizacji programu, którymi są:  rozbudzanie ducha apostolskiego wiernych świeckich, formowanie wiernych zdolnych do czynnego zaangażowania się w przemianę świata, uwrażliwianie na najbardziej potrzebujących.

Ponadto w programie duszpasterskim „Być solą ziemi” na rok 2012/2013 zostały zaakcentowane również priorytety pastoralne, takie jak: troska całej parafii o przekaz wiary młodemu pokoleniu,  bierzmowanie, zaangażowanie na rzecz misji, solidarność z prześladowanymi za wiarę w Chrystusa, opcja na rzecz ubogich, troska o chrześcijański charakter niedzieli.