Dziś przypada 93 r. urodzin papieża seniora Benedykta XVI

Krótki życiorys Benedykta XVI Joseph Ratzinger przyszedł na świat 16 kwietnia 1927 roku w niemieckim Marktl. W 1939 roku wstąpił do seminarium. Został wcielony do Hitlerjugend i służył w wojsku w latach 1943-1945. Po wojnie kontynuował naukę w seminarium. Rok 1951 był dla Ratzingera czasem święceń kapłańskich. W 1953 roku uzyskał stopień doktora nauk, później habilitację, wreszcie profesurę. W roku 1977 działał już jako arcybiskup i kardynał, aby, jak powszechnie wiadomo, zostać prefektem Kongregacji Nauki Wiary w 1981 roku, od tego czasu pracował również dla Jana Pawła II jako ghostwriter. Był także przewodniczącym Międzynarodowej Komisji Teologicznej i Papieskiej Komisji Biblijnej, zajmując też stanowisko dziekana Kolegium Kardynalskiego. Po śmierci Jana Pawła II został papieżem Kościoła rzymskokatolickiego. Przyjął wtedy imię Benedykt XVI. Benedykt XVI był pierwszym od XIII wieku papieżem, który zrezygnował dobrowolnie z piastowanego urzędu. 19 kwietnia 2005 roku Joseph Ratzinger został wybrany na głowę stolicy apostolskiej; przyjął imię Benedykt XVI na cześć Benedykta, papieża którego pontyfikat uznał za najistotniejszy. Stanowisko papieskie sprawował do lutego 2013 roku. Wówczas to abdykował i stał się papieżem emerytowanym.
Źródło: https://zyciorysy.info/benedykt-xvi/ | Zyciorysy.info

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.