PLAN REKOLEKCJI

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH W PARAFII NARODZENIA NMP W CHARŁUPI MAŁEJ

NIEDZIELA, 24.03.2019 R. – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

8.00 Msza Święta

9.30 Msza Święta z nauką dla dzieci

11.00 Suma

15.45 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

16.00 Msza Święta

PONIEDZIAŁEK, 25.03.2019 R.

9.00 Msza Święta

11.00 Msza Święta z nauką dla dzieci

16.00 Msza Święta

18.00 Msza Święta

WTOREK, 26.03.2019 R. – DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY PRZED MSZĄ ŚW.

9.00 Msza Święta

11.00 Msza Święta z nauką dla dzieci

12.00 Nauka rekolekcyjna dla dzieci w Szkole Podstawowej
w Jakubicach

16.00 Msza Święta

18.00 Msza Święta –  ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI 

PLAN REKOLEKCJI WIELKI POST 2019