Remont polichromii Kapliczki we wsi Dzierlin

„Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Narodzenia NMP w Charłupi Małej otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego  na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich wnętrza zabytkowej drewnianej kapliczki we wsi Dzierlin.”