Początek Roku Jubileuszowego w Charłupi Małej

Tegoroczny Adwent rozpoczął w Polsce obchody 1050. Rocznicy chrztu Polski, a także Rok Miłosierdzia i bezpośrednie przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Już w sobotę, 28 listopada, delegacja naszej parafii na czele z ks. Prał. Grzegorzem Drzewieckim udali się do włocławskiej katedry, aby odebrać świece przypominającą kolejną rocznicę chrztu Polski, zaś mszą św. z I Nieszporami w naszym sanktuarium zainaugurowano nowy rok liturgiczny. Następnie z niedzielę rozpoczęły się rekolekcje adwentowe wprowadzające wiernych w tajemnicę chrztu i Bożego Miłosierdzia, które poprowadził ks. Franciszek Zygadliński, proboszcz parafii Boleszczyn.