Odpust Narodzenia NMP – 8 września 2017 r.


Bp Mering w Charłupi Małej: Centralne Uroczystości Zawierzenia Diecezji Włocławskiej Niepokalanemu Sercu Maryi

Spojrzeć w oczy Matki Bożej Charłupskiej…

„W dniu urodzin Matki  Bożej doskonale wiemy z naszych domowych doświadczeń, że urodziny Matki nigdy nam się nie nudzą. Zawsze jako dzieci czekamy na ten dzień, myślimy, jak uczcić, jak pokazać swoją miłość, jaki przygotować prezent, by sprawić Matce trochę radości. Dzisiaj dajemy Matce Bożej w dniu Jej urodzin to, co mamy najcenniejszego i najpiękniejszego. Naprawdę dajemy naszą obecność. Obecność jest formą miłości. Tylko, kiedy się bardzo kocha, chce się być z tym kimś, kogo się darzy uczuciami. Dlatego w dniu urodzin Matki naszego Zbawiciela, ale
i naszej Matki, jest nas tak wielu”. Tymi słowami pozdrowił uczestników uroczystej liturgii odpustowej w Charłupi Małej Pasterz Diecezji biskup Wiesław Alojzy Mering, który 8 września br. przewodniczył Centralnym Uroczystością Zawierzenia Diecezji Włocławskiej Niepokalanemu Sercu Maryi w Charłupi Małej. Podczas uroczystej sumy ks. Biskup podkreślił, że we współczesnym świecie potrzeba, aby człowiek nieustannie zawierzał całego siebie nieskończonemu miłosierdziu Bożemu. „Ten który jest powołany przez Boga to znaczy, że Bóg interesuje się tym kimś; dlatego Go powołuje, ma dla niego jakieś plany; zna go od wieków”. Ksiądz Biskup wyraźnie zwrócił uwagę na to, że nie możemy się bać planów Boga wobec nas. Współczesny człowiek musi być także zapatrzony w Maryję; trzeba nam spojrzeć w pełne miłości oczy Maryi, bo w nich jest nasza nadzieja.

Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godz. 12.00. Na samym początku, ksiądz Biskup we wnętrzu świątyni dokonał poświecenia odnowionych organów, które mają za zadanie upiększać przebieg wydarzeń liturgicznych. Następnie wyruszyła uroczysta procesja do ołtarza polowego na placu  przed kościołem wokół którego zgromadziły się rzesze wiernych chcących uczestniczyć w tych przepięknych duchowych wydarzeniach. Po przybyciu do ołtarza, Dostojnego Gościa przywitał ks. Prałat Grzegorz Drzewiecki – proboszcz parafii Narodzenia NMP w Charłupi Małej. Ksiądz Prałat wskazał, że dla ludzi wierzących to wielka radość kiedy
w najważniejszych momentach dziejów swej ojczyzny mogą przychodzić do Matki. Dziś kiedy jesteśmy 80 lat od momentu ukoronowania skroni Matki Najświętszej koronami papieskimi przychodzimy, aby ciągle te piękne wydarzenia sobie przypominać i nimi żyć – mówił ks. Prałat Grzegorz. Gospodarz miejsca wyraził radość, że sam Pasterz Diecezji jest dzisiaj z tą rzeszą wiernych, która od lat tak ufnie do tego miejsca przychodzi.

W dalszej części liturgii została wygłoszona homilia, która miała za zadanie zachęcić człowieka do tego, aby nie bał się prosić Boga i Jego Matkę o pomoc. Ksiądz Biskup przywołał wiele przykładów, które pokazywały, że trzeba budować przyszłość na Chrystusie. Zasadnicza część homilii została oparta na Słowie Bożym, która tego dnia była bardzo bogata. Ksiądz Biskup nawiązał do Ewangelii w której pojawił się rodowód naszego Pana – Jezusa Chrystusa. Choć te imiona, które się tam pojawiają są trudne do zapamiętania to jednak są częścią naszej chrześcijańskiej historii – mówił Ks. Biskup.

Uroczysta suma odpustowa posiadała również swój nadzwyczajny
i niepowtarzalny wymiar duchowy, bowiem właśnie w Charłupi Małej, w Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej, biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering
w uroczystym akcie zawierzenia oddał całą diecezję włocławską pod opiekę Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Tym samym wszyscy diecezjalnie pielgrzymujący do Charłupi Małej wyrazili swoją jedność z całym Kościołem
w Polsce, który właśnie tego dnia w każdej diecezji i parafii ponawia uroczysty akt dokonany przez Episkopat Polski w czerwcu br. w Krzeptówkach. „Nasza Matko
i Królowo, pragniemy – poprzez autentycz­nie chrześcijański styl życia – przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6)” – te słowa zostały chyba najbardziej wyakcentowane przez Księdza Biskupa, który chwilę wcześniej bardzo mocno podkreślał, ze nie ma innego przepisu na szczęście jak tylko trwanie u boku zawsze miłosiernego Boga.

Warto także zauważyć, że dzień 8 września dla wspólnoty kościoła
w Sanktuarium Matki Bożej Charłupskiej Księżnej Sieradzkiej jest dniem dorocznej uroczystości odpustowej. Dlatego wielkie wyróżnienie spotkało te wspólnotę, bo właśnie tu mogliśmy dokonać tego najważniejszego oddania się na własność Maryi. Tradycją już jest, że z tradycją odpustową złączone jest tzw. „Czuwanie Maryjne”, które w tym roku zgromadziło bardzo dużą grupę młodzieży wraz z ich duszpasterzami. Czuwanie odbywało się w przeddzień odpustu i rozpoczęło się Mszą Świętą o 18.00, po której poszczególne grupy młodzieżowe z okolic Sieradza wychwalały Boga śpiewając i grając. Godzina 21.00 zebrała sporą grupę naszej parafii na Apelu Jasnogórskim, który poprowadził ks. Przemysław Pilarski – poprzedni wikariusz parafii w Charłupi Małej. Wspólne czuwanie zakończyła tzw. Pasterka Maryjna pod przewodnictwem ks. Franciszka Zygadlińskiego – proboszcza z parafii Boleszczyn, który na to czuwanie przybył z grupą 40 parafian.

Tegoroczne Uroczystości Odpustowe zostały zakończone tradycyjną procesją po której Ks. Biskup pobłogosławił wszystkich wiernych Najświętszym Sakramentem.

Zdjęcia: autor Karol Kaliński