Ogłoszenia – XX Niedziela Zwykła

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 20 sierpnia 2017

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. W sierpniu często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. We wtorek, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową.

 

 1. W środę, 23 sierpnia, przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Również w naszym narodzie nie brakuje osób, które były prześladowane za swoje poglądy, a nawet oddały swoje życie za prawdę. Najlepszym współczesnym przykładem jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

 

 1. W czwartek, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto św. Bartłomieja, Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł on Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

 

 1. W sobotę, 26 sierpnia, ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał św. Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga
  z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”.

 

 1. Dziękujemy za ofiary, które są składane na remont organów.

 

 1. Zbliżamy się powoli do odpustu parafialnego, dlatego też
  w najbliższym czasie spotkamy się z Radą Parafialną.

 

 1. Mieszkańcom Jakubic i Baszkowa, dziękujemy za czynne włączenie się w Mszę Świętą Dożynkową.