Rowerem do Bramy Miłosierdzia

Rok 2016 jest czasem szczególnym dla wszystkich chrześcijan. Od listopada trwamy w Roku Miłosierdzia, który otworzył Ojciec Święty Franciszek. W Kościele w Polsce obchodzimy Jubileusz 1050-lecia chrztu naszego narodu, a już niebawem przezywać będziemy wielkie Święto Młodych w Krakowie. Zarówno rocznica Chrztu jak i Rok Miłosierdzia to okazja do wielu pielgrzymek i pogłębianie swojej wiary. Okazję tego szczególnego roku łaski wykorzystali 11 czerwca wierni z parafii św. Stanisława BM w Kramsku oraz z sanktuarium Matko Bożej Księżnej Sieradzkiej z Charłupi Małej, którzy udali się w pielgrzymce rowerowej do Świnic Warckich, miejsca urodzin i chrztu św. Faustyny Kowalskiej. Pątnicy z Charłupi Małej jechali na rowerach w dwie strony w liczbie 47 osób (w tym dwóch kapłanów: ks. prałat Grzegorz Drzewiecki – proboszcz i kustosz sanktuarium, a także ks. Przemysław Pilarski – wikariusz). Swoją pielgrzymkę pątnicy rozpoczęli o godzinie 7:45 wracając na godzinę 21:00, aby trud pielgrzymkowy zakończyć Apelem Jasnogórskim.

Oprócz pielgrzymów na rowerach zorganizowano także pielgrzymkę autokarową, w której wzięło udział 50 osób. Pątnicy z parafii w Kramsku wyruszyli punktualnie o godzinie 7:00 po błogosławieństwie udzielonym przez ks. prałata Sławomira Kasprzaka. Grupa pielgrzymów liczyła 44 osoby, ale wiele rodzin we własnym zakresie dojechała do miejsca docelowego, aby w taki sposób uczestniczyć w tym duchowym wydarzeniu. Wśród pielgrzymujących był ks. prałat Sławomir Kasprzak, który dojeżdżał do miejsc postoju, a także ks. Piotr Stanny, wikariusz.

Wszyscy uczestniczący w pielgrzymce, zarówno pątnicy z sanktuarium w Charupi Małej, jak i parafii w Kramsku dotarli do celu przed godziną 13:00, gdzie przeszli przez Bramę Miłosierdzia, a następnie o godzinie 13:15 uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył ks. prałat Grzegorz Drzewiecki, a homilię wygłosił ks. prałat Sławomir Kasprzak. Ks. Proboszcz z Kramska w swoim słowie odniósł się do tematu Bożego Miłosierdzia podkreślając, że brak nawrócenia jest tamą, która blokuje strumienie Bożej miłości, zaś samo nawrócenie jest kluczem, który otwiera upusty Bożego Miłosierdzia. Kazanodzieja zaznaczył również, że są dwa przykazania, ale jedna miłość.

Po zakończonej Eucharystii nadszedł czas na agapę i powrót do swoich wspólnot parafialnych

Tekst: Mateusz Kozłowski

Pielgrzymka rowerowa do Świnic Warckich – galeria zdjęć